กรอบรูป PNG

กรอบรูป PNG คืออะไร
กรอบรูป PNG คือไฟล์กรอบรูปที่มีนามสกุล .PNG ซึ่งเป็นประเภทไฟล์รูปภาพประเภทหนึ่งที่มีความพิเศษกว่าไฟล์รูปภาพประเภทอื่นคือสามารถกำหนดให้ส่วนที่ต้องการมีความโปร่งแสงได้ ซึ่งเมื่อเรานำรุปภาพมาซ้อนกันโดยใช้โปรแกรมอย่าง Photoshop ก็จะเห็นว่าว่าส่วนที่โปร่งแสงนั้นจะแสดงรูปภาพที่อยู่ในเลเยอร์ด้านล่างแทน ดังตัวอย่างในรูปด้านล่าง เมื่อนำไฟล์กรอบรูป PNG มาวางซ้อนบนไฟล์รูปภาพ ส่วนที่โปร่งแสงของกรอบรูปก็จะถูกแสดงเป็นรูปภาพแทน

กรอบรูป PNG
กรอบรูป PNG

ทำไมต้องเป็นไฟล์ PNG
นอกจากไฟล์ PNG แล้ว ไฟล์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถจัดเก็บรูปภาพแบบโปร่งแสงได้นั่นก็คือไฟล์ .PSD ซึ่งเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างและบันทึกได้ด้วยโปรแกรม Photoshop ซึ่งข้อดีของไฟล์ .PSD คือสามารถจัดเก็บข้อมูลรูปภาพได้เป็นชั้นๆ และจัดเก็บเอฟเฟคต่างๆ ที่มีในโปรแกรท Photoshop แต่ข้อเสียไฟล์ PSD ที่ไม่นิยมนำมาทำเป็นไฟล์กรอบรูปเนื่องจากไฟล์ประเภทนี้มีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ ไม่สามารถที่จะเปิดดูได้ด้วยโปรแกรมพื้นฐานที่มากับคอมพิวเตอร์ทั่วๆ ไปได้ แต่จำเป็นต้องใช้โปรแกรม Photoshop หรือ ACD see ในการที่จะเปิดดู ซึ่งต่างจากไฟล์ PNG ที่สามารถเป็นดูด้วยคอมพิวเตอร์หรือสมาร์มโฟนทั่วไปโดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มและไฟล์มีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับไฟล์ .PSD ดังรูปภาพด้านล่างซึงไฟล์ PSD มีขนาด 36 mb ในขณะที่ไฟล์ PNG มีขนาดเพียง 5 mb เท่านั้น

เปรียบเทียบไฟล์ PNG กับไฟล์ PSD
เปรียบเทียบไฟล์ PNG กับไฟล์ PSD

ด้วยเหตุผลนี้ทำให้กรอบรูป PNG จึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ซึ่งเราสามารถหาโหลดได้ตามอินเตอร์เน็ตทั่วไปรวมถึงเว็บไซต์ DownloadTH.com แห่งนี้