การใช้งานไฟล์เอฟเฟค ASL

การใช้งานไฟล์เอฟเฟค ASL ใน Photoshop
Photoshop ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมจัดการด้านกราฟฟิกที่คนนิยมมากที่สุด ในส่วนของการใส่เอฟเฟคตัวหนังสือ ซึ่งนอกจากจะมีเอฟเฟตให้เลือกมากมายแล้ว เรายังสามารถที่จะบันทึกไฟล์เอฟฟเฟคเหล่านั้นเพื่อที่จะนำไปแบ่งปันให้คนอื่นได้นำไปใช้งานได้ด้วย และในบทความนี้เราจะมาดูวิธีการใช้งานไฟล์เอฟเฟคที่สามารถดาวน์โหลดได้จาก Download-TH

เมื่อได้ดาวน์โหลดไฟล์และทำการแตกไฟล์ออกมาแล้วเราจะเห็นว่ามีไฟล์ 2 ชนิดอยู่ในโฟลเดอร์นั่นก็คือไฟล์ PSD ซึ่งเป็นไฟล์ของโปรแกรม Photoshop และอีกไฟล์หนึ่งเป็นไฟล์ ASL ซึ่งเป็นไฟล์เอฟเฟคของโปรแกรม Photoshop เช่นเดียวกัน (ใน Photoshop จะเรียกเอฟเฟคว่า Layer Style)

ไฟล์ ASL และ PSD ที่ได้จากการดาวน์โหลด
ไฟล์ ASL และ PSD ที่ได้จากการดาวน์โหลด

ซึ่งทั้ง 2 ไฟล์นี้มีเอฟเฟคที่เหมือนกันแต่จะจัดเก็บคนละรูปแบบ โดยไฟล์ PSD จะมีเอฟเฟคติดมากับตัวหนังสือในขณะที่ไฟล์ ASL จะต้องเรียกออกมาใช้งานส่วนของ Styles ภายใน Photoshop อีกที การใช้งานไฟล์ PSD ให้เราทำการเปิดไฟล์ PSD ใน Photoshop เราเห็นว่ามีข้อความที่ถูกใส่เอฟเฟคเรียบร้อยแล้ว (รูปที่1) เราสามารถเรียกดูได้ว่าข้อความนี้ได้มีการผสมผสานเอฟเฟคอะไรบ้างโดยคลิกการดับเบิ้ลคลิกที่ปุ่ม Fx ตรงเลเยอร์นั้นๆ (รูปที่2) จากนั้นจะมีหน้าต่าง Layer Style ปรากฏขึ้นมาและมีรายละเอียดว่าเฟคเฟคที่ใช้มีอะไรบ้างโดยจะมีเครื่องหมาย / หน้าเอฟเฟคที่ใช้ (รูปที่3) และภายใต้เอฟเฟคนั้นๆ เราสามารถที่จะเรียกดู พร้อมปรับแต่งหรือแก้ไขได้ตามต้องการโดยคลิกที่เฟคเฟคนั้นๆ แล้วจะมีค่าต่างๆ ให้เลือกปรากฎขึ้นฝั่งขวา (รูปที่4)

สำหรับการใช้งานไฟล์เอฟเฟค .ASL สามารถทำได้ดังนี้
เริ่มจากการเปิดโปรแกรม Photoshop ขึ้นมา แล้วเรียกแท๊บเครื่องมือ Style ออกมาใช้งานโดนคลิกที่เมนู Windows – Styels (รูปที่ 1) จากนั้นจะมีแท็บเครื่องมือ Style ปรากฎออกมาให้เราคลิกที่เส้นที่ขอบมุมบนขวาของแท็บเครื่องมือเพื่อแสดงตัวเลือกเพิ่มเติมแล้วคลิกเลือก Load Style (รูปที่ 2) จากนั้นให้เราคลิกเลือกไฟล์ ASL ที่เราได้โหลดมาแล้วคลิกโหลด (รูปที่ 3) เสร็จแล้วจะเห็นว่ามีไอค่อนเอฟเฟคที่เราได้เลือกเพิ่มเข้ามารวมกับเอฟเฟคเดิมที่มีอยู่แล้วและพร้อมที่จะถูกนำไปใช้งาน (รูปสุดท้าย)

การโหลดไฟล์ ASL ใน Photoshop
การโหลดไฟล์ ASL ใน Photoshop

สำหรับการใช้งานเอฟเฟค ก่อนอื่นเลยให้เราเตรียมข้อความที่ต้องการใส่เอฟเฟค เสร็จแล้วให้เราคลิกตรงไอค่อนเอฟเฟคที่เราต้องการ (รูป A) ก็จะเห็นว่าข้อความได้ถูกใส่เอฟเฟคให้เราเรียบร้อยแล้ว (รูป B)

เมื่อเราทำการโหลดเอฟเฟคมาใช้งานแล้วเราสามารถปรับแต่ง แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามต้องการ และเมื่อได้เอฟเฟคใหม่ที่ถูกปรับแต่งแล้วเราสามารถที่จะจัดเก็บเอฟเฟคฉบับแก้ไขและแปลงเป็นไฟล์ ASL เพื่อที่จะนำไปแบ่งปันหรือนำไปใช้ในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ดังนี้

ทำการแก้ไขหรือสร้างเอฟเฟคขึ้นมาใหม่ตามต้องการ ในหน้าต่าง Layer Style ให้คลิกที่ปุ่ม New Style (รูป A) แล้วทำการตั้งชื่อเอฟเฟคตามต้องการ แล้วกดปุ่ม OK (รูป B) เสร็จแล้วจะเห็นว่าว่ามีไอค่อนเอฟเฟคปรากฎเพิ่มขึ้นมา (รูป C) เสร็จแล้วให้คลิกที่มุมเท็บเครื่องมือ Styles แล้วเลือก Preset Manager (รูป D) แล้วทำการตั้งชื่อไฟล์ ASL ตามต้องการแล้วคลิกที่ปุ่ม Save (รูป E)

เพียวแค่เราก็สามารถที่จะนำไฟล์ ASL ไปใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ตามต้องการ