ไฟล์กราฟิกคืออะไร

ทุกๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์นั้นจะมีการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบดิจิตอลและใช้นามสกุลของไฟล์ (Extension) ที่แตกต่างกันออกไป อย่างเช่นโปรแกรมจัดการเอกสารที่เราคุ้นเคยอย่าง Ms Word จะมีการจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบ .doc หรือ .docx หรือไฟล์เพลงที่จัดเก็บในรูปแบบ .mp3

ไฟล์กราฟฟิกนั้นเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่เราใช้เรียกไฟล์งานด้านกราฟฟิกซึ่งเป็นไฟล์ที่ได้จากโปรแกรมออกแบบกราฟฟิกที่ได้รับความนิยมอย่างสูงเช่น Photoshop หรือ Illustrator โดยโปรแกรมเหล่านี้นั้นมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป เช่น Photoshop นั้นเหมาะสำหรับการจัดการกราฟฟิกประเภทรูปภาพในขณะที่ Illustrator นั้นจะเหมาะสำหรับการออกแบบลวดลายกราฟฟิกแบบลายเส้น (Vector) มากกว่า

ตัวอย่างไฟล์กราฟฟิก ด้านซ้ายเป็นไฟล์ที่ได้จาก Photoshop และด้านขวาเป็นไฟล์จาก Illustrator

ถึงแม้แต่ละโปรแกรมจะมีลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันออกไป แต่ในบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้หลายๆ โปรแกรมควบคู่กันไปเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ที่สุด และในปัจจุบันเราสามารถที่จะแปลงไฟล์จากโปรแกรมกราฟฟิกหนึ่งไปใช้งานในโปรแกรมหนึ่งได้โดยไม่ยากนัก