2 Comments

  1. walaiphon says:

    แจ้งแอดมิน เพื่อแก้ไข ลบไฟล์ดาวน์โหลดโลโก้กรมพลศึกษา ไฟล์ที่ให้ดาวน์โหลดนี้เป็นโลโก้เดิมปัจจุบันมีเปลี่ยนใหม่แล้ว

    • admin says:

      ได้แก้ลิงค์หน้าดาวน์โหลดของกรมฯ แล้วครับ ขอบคุณครับ

Leave a Comment