เวกเตอร์เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือน

Submitted by on Mar 23, 2024
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน
ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน
เวกเตอร์ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน
เวกเตอร์ป้ายจราจรประเภทป้ายเตือน

เวกเตอร์เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายเตือน | ประเภทไฟล์ : Ai | ขนาดไฟล์ 969 KB

เวกเตอร์เครื่องหมายจราจรประเภทป้ายเตือน ประกอบด้วย

 • ทางโค้งต่าง ๆ
 • ทางแยกต่าง ๆ
 • วงเวียนข้างหน้า
 • ทางแคบทั้งสองด้าน
 • ทางแคบด้านช้าย
 • ทางแคบด้านขวา
 • สะพานแคบ
 • ช่องจราจรปิดด้านช้าย
 • ช่องจราจรปิดด้านขวา
 • ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง
 • ทางข้ามทางรถไฟมีเครื่องกั้นทาง
 • ทางข้ามทางรถไฟติดทางแยก
 • ทางแคบ
 • ทางลอดต่ำ
 • ทางขึ้นลาดชัน
 • ทางลงลาดชัน
 • เตือนรถกระโดด
 • ผิวทางขรุขระ
 • ทางเป็นแอ่ง
 • ทางลื่น
 • ผิวทางร่วน
 • ระวังหินร่วง
 • สะพานเปิดได้
 • ให้เปลี่ยนช่องทางจราจร
 • ออกทางขนาน
 • เข้าทางหลัก
 • ทางร่วม
 • ทางคู่ข้างหน้า
 • สิ้นสุดทางคู่
 • จุดกลับรถ
 • ทางเดินรถสองทาง
 • สัญญาณจราจร
 • หยุดข้างหน้า
 • ให้ทางข้างหน้า
 • ระวังคนข้ามถนน
 • โรงเรียนระวังเด็ก
 • ระวังสัตว์
 • ระวังอันตราย
 • เขดห้ามแซง
 • เตือนแนวทางต่าง ๆ
 • สลับกันไป


ดาวน์โหลด

Leave a Comment