เวกเตอร์เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบังคับ 1

Submitted by on Jun 19, 2022
เวกเตอร์เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบังคับ 1
เวกเตอร์เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบังคับ 1

เวกเตอร์เครื่องหมายจราจร ประเภทป้ายบังคับ 1 | ประเภทไฟล์ : Ai | ขนาดไฟล์ 595 KB

มีทั้งหมด 39 เครื่องหมายจราจรประกอบด้วย

 • เวกเตอร์เครื่องหมายหยุด
 • เวกเตอร์เครื่องหมายให้ทาง
 • เวกเตอร์เครื่องหมายให้รถสวนทางมาก่อน
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามแซง
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามเข้า
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามกลับรถไปทางขวา
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามกลับรถไปทางซ้าย
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามเลี้ยวซ้าย
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามเลี้ยวขวา
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถยนต์
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถบรรทุก
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถจักรยานยนต์
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถยนต์สามล้อ
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถสามล้อ
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถจักรยาน
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถยนต์ที่ใช้ในการเกษตร
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถจักรยานยนต์และรถยนต์
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถจักรยาน รถสามล้อ รถจักรยานยนต์
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามใช้เสียง เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามคน
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามจอดรถ เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามหยุดรถ
 • เวกเตอร์เครื่องหมายหยุดตรวจ
 • เวกเตอร์เครื่องหมายจำกัดความเร็ว
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถหนักเกินกำหนด
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถกว้างเกินกำหนด
 • เวกเตอร์เครื่องหมายห้ามรถสูงเกินกำหนด
 • เวกเตอร์เครื่องหมายให้เดินรถทางเดียวไปข้างหน้า
 • เวกเตอร์เครื่องหมายทางเดินรถทางเดียวไปทางซ้าย
 • เวกเตอร์เครื่องหมายทางเดินรถทางเดียวไปทางขวา
 • เวกเตอร์เครื่องหมายให้ชิดขวา
 • เวกเตอร์เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้าย
 • เวกเตอร์เครื่องหมายให้เลี้ยวขวา
 • เวกเตอร์เครื่องหมายให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา
 • เวกเตอร์เครื่องหมายให้ไปทางซ้ายหรือทางขวา
 • เวกเตอร์เครื่องหมายวงเวียน
 • เวกเตอร์เครื่องหมายสุดเขตบังคับ


ดาวน์โหลด

Leave a Comment